Welkom op de inschrijfpagina van het Sophianum voor instromers (leerjaar 2 t/m 6)

Hartelijk dank dat u uw kind wil aanmelden bij het Sophianum!

Via de volgende inschrijfpagina kunt u uw kind aanmelden voor één van de brugklassen op onze school:

MiX (vmbo Basis/Kader) leerjaar 2 t/m 4 – Mavo (vmbo-TL) leerjaar 2 t/m 4 – Havo leerjaar 2 t/m 5 – Vwo leerjaar 2 t/m 6.

Let op, uw kind middels dit formulier inschrijven voor een brugklas is NIET mogelijk, hiervoor verwijzen wij u naar het daarvoor bestemde formulier “inschrijven brugklasleerlingen”.

Na het invullen van alle gegevens ontvangt u van ons aanvullende informatie over het verdere verloop van de aanmeldprocedure.

Hier kunt u uw kind aanmelden voor een van onze opleidingen. Dubbele inschrijvingen zijn niet mogelijk. Houd bij de inschrijving a.u.b. rekening met de onderstaande aanwijzingen.

Het inschrijfformulier is opgedeeld in een aantal stappen en het invullen neemt een kleine 10 minuten in beslag.

Aan het einde van het formulier krijgt u een samenvatting van de gegevens die u heeft ingevuld. Controleer of de gegevens volledig en juist zijn ingevuld, onderteken het formulier en klik dan op Mijn kind inschrijven.

NB: Indien uw kind geen Nederlands BSN heeft, kunt u een mail sturen naar aanmelding@sophianum.nl, waarna u een aanmeldformulier per mail zult ontvangen.