Welkom op de inschrijfpagina van het Sophianum

Hartelijk dank dat u uw kind wil aanmelden bij het Sophianum!

Via de volgende inschrijfpagina kunt u uw kind aanmelden voor één van de brugklassen op onze school. Na het invullen van alle gegevens ontvangt u van ons aanvullende informatie over het verdere verloop van de aanmeldprocedure.

Hier kunt u uw kind aanmelden voor een van onze opleidingen. Dubbele inschrijvingen zijn niet mogelijk. Houd bij de inschrijving a.u.b. rekening met de onderstaande aanwijzingen.

Leerlingen met een

 • vmbo-b/k-advies worden geplaatst in een brugklas vmbo-b/k;
 • vmbo-k/gt-advies worden geplaatst in een brugklas vmbo-b/k of een brugklas mavo;
 • vmbo-gt of vmbo-tl-advies (mavo) worden geplaatst in een brugklas mavo;
 • havo/vmbo-tl-advies worden geplaatst in een brugklas havo/mavo;
 • havo-advies worden geplaatst in een brugklas havo/mavo of een brugklas vwo/havo;
 • havo/vwo-advies worden geplaatst in een brugklas vwo/havo;
 • vwo-advies worden geplaatst in een brugklas vwo/havo en kunnen aansluitend aangeven of zij de gymnasiumstroom willen volgen.

Het inschrijfformulier is opgedeeld in een aantal stappen en het invullen neemt een kleine 10 minuten in beslag. Zorg ervoor dat u de volgende gegevens paraat heeft:

 • het schooladvies van de basisschool
 • de naam en het adres van de basisschool
 • de naam en gegevens van de contactpersoon van de basisschool
 • gegevens over de leerling
 • gegevens over de ouder(s)/verzorger(s) en gezinssamenstelling
 • medische gegevens en NAW-gegevens van de huisarts

Ook kunt u aangeven bij welke leerlingen uw kind bij voorkeur in de klas zou willen zitten. Bij de klassensamenstelling proberen wij hiermee rekening te houden.

Aan het einde van het formulier krijgt u een samenvatting van de gegevens die u heeft ingevuld. Controleer of de gegevens volledig en juist zijn ingevuld, onderteken het formulier en klik dan op Mijn kind inschrijven.

NB: Indien uw kind geen Nederlands BSN heeft, kunt u een mail sturen naar aanmelding@sophianum.nl, waarna u een aanmeldformulier per mail zult ontvangen.