Welkom op de aanmeldpagina van Vrijeschool Parkstad.

Wat fijn dat jullie je kind willen aanmelden op onze school!

Als ouders/verzorgers kunnen jullie hier jullie kind digitaal aanmelden voor het voortgezet onderwijs. 

Jullie kunnen jullie kind aanmelden met de volgende adviezen:

  • Vmbo-theoretische leerweg (mavo)
  • Havo
  • Atheneum

Het formulier is opgedeeld in een aantal stappen en het invullen neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Zorg ervoor dat jullie de volgende gegevens bij de hand hebben:

  • Basisschooladvies;
  • Basisonderwijs: adres en contactpersoon van de basisschool;
  • Gegevens over jullie kind (let op: ook het Burgerservicenummer/ persoonsnummer van jullie kind - indien woonachtig in Nederland). Als jullie kind niet in Nederland is geboren, hebben jullie ook een datum van aankomst in Nederland en een datum start onderwijs in Nederland nodig;
  • Gegevens over de ouders/verzorgers en gezinssamenstelling;
  • Medische gegevens en contactgegevens van de huisarts.

Aan het einde van het formulier krijgen jullie een samenvatting van de gegevens die jullie hebben ingevuld. Controleer de gegevens goed, onderteken het formulier digitaal en klik dan op mijn kind inschrijven.

NB: Als jullie kind geen Nederlands BSN/persoonsnummer heeft, kunnen jullie een e-mail sturen naar Marina Windemuller (m.windemuller@stichtinglvo.nl), waarna jullie een aanmeldformulier per e-mail zullen ontvangen.   

Nadat jullie kind is aangemeld bij onze school, start het aannameproces. Jullie ontvangen automatisch een bevestiging van de aanmelding. De aannamecommissie bespreekt alle toekomstige leerlingen. Mochten wij nog vragen hebben over jullie kind, dan nemen we contact met jullie op.

 

 

Met vriendelijke groet,

Aannamecommissie Vrijeschool Parkstad