Welkom op de aanmeldpagina van het Sint-Janscollege.

Wat fijn dat u uw kind wilt aanmelden op onze school!

Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u uw kind hier digitaal iaanmelden voor het voortgezet onderwijs. Mocht digitaal aanmelden niet mogelijk zijn, dan bent u op maandag 13 of dinsdag 14 maart tussen 17.00 en 20.30 uur welkom op onze aanmeldavonden op Sint-Jan.

U kunt uw kind aanmelden voor de volgende richtingen:

  • Havo (met of zonder deelname aan havo ChallENge)
  • (Havo)/Atheneum (met of zonder deelname aan TTO)
  • Gymnasium TTO

Het formulier is opgedeeld in een aantal stappen en het invullen neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:

  • Basisschooladvies;
  • Basisonderwijs: adres en contactpersoon van de basisschool;
  • Gegevens over uw kind (let op: ook het Burgerservicenummer/ persoonsnummer van uw kind - indien woonachtig in Nederland). Als uw kind niet in Nederland is geboren, heeft u ook een datum van aankomst in Nederland en een datum start onderwijs in Nederland nodig;
  • Gegevens over de ouder(s)/verzorger(s) en gezinssamenstelling;
  • Medische gegevens en contactgegevens van de huisarts.

Aan het einde van het formulier krijgt u een samenvatting van de gegevens die u heeft ingevuld. Controleer de gegevens goed, onderteken het formulier digitaal en klik dan op ‘mijn kind inschrijven’.

NB: Als uw kind geen Nederlands BSN/persoonsnummer heeft, kunt u een e-mail sturen aan Nicole Hendrix, teamleider brugklassen op het Sint-Janscollege, waarna u een aanmeldformulier per e-mail zult ontvangen. Nicole is bereikbaar via n.hendrix@stichtinglvo.nl.  

Nadat uw kind is aangemeld bij onze school, start het aannameproces. U ontvangt automatisch bevestiging van de aanmelding. De intakecommissie bespreekt alle toekomstige leerlingen. Mochten wij nog vragen hebben over uw zoon/dochter, dan nemen we contact met u op. Zou u tussentijds vragen voor ons hebben dan horen we dat graag.

Met vriendelijke groet,

 

Nicole Hendrix                                                    Dini Diederen
Teamleider brugklassen                                   Leerlingcoördinator brugklassen
e. n.hendrix@stichtinglvo.nl                            e. d.diederen@stichtinglvo.nl
t. 045-5218666                                                   t. 045-5218666