Welkom op de inschrijfpagina van Het Kwadrant voor de aanmelding  voor de basis en kader beroepsgerichte leerweg.

Indien u een aanmelding wilt doen voor het Praktijkonderwijs of de Internationale Schakelklas (ISK) op Het Kwadrant zult u  persoonlijk hiervoor uitgenodigd worden. Of bel naar 0495-513666.

Hier kunt u uw kind aanmelden voor een van onze opleidingen. Dubbele inschrijvingen zijn niet mogelijk. Het formulier is opgedeeld in een aantal stappen en het invullen neemt een kleine 10 minuten in beslag. Zorg ervoor dat u de volgende gegevens paraat heeft:

  • Studiekeuze en schooladvies
  • Basisonderwijs: adres en contactpersoon van de basisschool
  • Gegevens over de leerling (let op: ook het Burger Service Nummer van de leerling - indien woonachtig in Nederland). Als het kind niet in Nederland is geboren, heeft u ook een datum van aankomst in Nederland en een datum start onderwijs in Nederland nodig
  • Gegevens over de ouder(s)/verzorger(s) en gezinssamenstelling
  • Medische gegevens en NAW-gegevens van de huisarts
  • Bij wie wil de leerling in de klas zitten?

Aan het einde van het formulier krijgt u een samenvatting van de gegevens die u heeft ingevuld. Controleer de gegevens goed en klik dan op Mijn kind inschrijven.