1. Studie


Extra ondersteuning

Verwacht u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft in het onderwijs door bijvoorbeeld achterstanden, leerproblemen of lichamelijke/geestelijke klachten? Vul dan alstublieft in waar wij rekening mee kunnen houden.
 1. Studie
 2. Over de leerling
 3. School van herkomst
 4. Over de ouder of verzorger 1
 5. Over de ouder of verzorger 2
 6. Derde contactpersoon
 7. Gezinssamenstelling
 8. Medische gegevens en medisch handelen
 9. Klasgenoten
 10. Aanvullende toestemmingen voor gebruik van persoonsgegevens en beeld- en/of geluidsopnames
 11. Controle en versturen