Welkom op de aanmeldpagina van het Broeklandcollege.

Wat fijn dat u uw kind wilt aanmelden op onze school!

 

Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u hier uw kind digitaal aanmelden voor het voortgezet onderwijs. Mocht digitaal aanmelden niet mogelijk zijn, dan bent u 14 maart en 15 maart welkom op het Broeklandcollege tussen 18.00 uur en 20.00 uur.

U kunt uw kind inschrijven met het volgende advies:

  • Vmbo-kader/theoretische leerweg
  • Vmbo-theoretische leerweg
  • Vmbo- theoretische leerweg/havo (opstroomklas)

Het formulier is opgedeeld in een aantal stappen en het invullen neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:

  • Basisschooladvies;
  • Basisonderwijs: adres en contactpersoon van de basisschool;
  • Gegevens over uw kind (let op: ook het Burgerservicenummer/ persoonsnummer van; uw kind - indien woonachtig in Nederland). Als uw kind niet in Nederland is geboren, heeft u ook een datum van aankomst in Nederland en een datum start onderwijs in Nederland nodig;
  • Gegevens over de ouder(s)/verzorger(s) en gezinssamenstelling;
  • Medische gegevens en contactgegevens van de huisarts.

Aan het einde van het formulier krijgt u een samenvatting van de gegevens die u heeft ingevuld. Controleer de gegevens goed, onderteken het formulier digitaal en klik dan op mijn kind inschrijven.

NB: Als uw kind geen Nederlands BSN/persoonsnummer heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@broekland-lvo.nl, waarna u een aanmeldformulier per e-mail zult ontvangen.   

Nadat uw kind is aangemeld bij onze school, start het aannameproces. U ontvangt automatisch bevestiging van de aanmelding. De intakecommissie bespreekt alle toekomstige leerlingen. Mochten wij nog vragen hebben over uw kind, dan nemen we contact met u op.

 

 

Met vriendelijke groet,

Intakecommissie Broeklandcollege