Welkom op de inschrijfpagina van Het BRAVO! College Cranendonck voor de richtingen. U kunt uw kind op één school inschrijven. Dubbele inschrijvingen zijn niet mogelijk:

 • Basisberoepsgerichte leerweg
 • Kaderberoepsgerichte leerweg
 • Theoretische leerweg
 • HAVO
 • Atheneum
 • BIVAK Basis
 • BIVAK Kader
 • BIVAK Theoretisch

Het formulier is opgedeeld in een aantal stappen en het invullen neemt een kleine 10 minuten in beslag. Zorg ervoor dat u de volgende gegevens paraat heeft:

 • Studiekeuze en schooladvies
 • Basisonderwijs: adres en contactpersoon van de basisschool
 • Gegevens over de leerling (let op: ook het Burger Service Nummer van de leerling - indien woonachtig in Nederland). Als het kind niet in Nederland is geboren, heeft u ook een datum van aankomst in Nederland en een datum start onderwijs in Nederland nodig
 • Gegevens over de ouder(s)/verzorger(s) en gezinssamenstelling
 • Medische gegevens en NAW-gegevens van de huisarts
 • Bij wie wil de leerling in de klas zitten?

Aan het einde van het formulier krijgt u een samenvatting van de gegevens die u heeft ingevuld. Controleer de gegevens goed en klik dan op Mijn kind inschrijven.